De lessen zijn begonnen

De reguliere lessen op maandag en op woensdag zijn weer begonnen. Aanvang 19:00 uur
Het is noodzakelijk om je van tevoren aan te melden. ls je dat niet gedaan hebt kun je de les niet volgen.
Voor 30 september kunt u zich opgeven voor de in oktober te volgen lessen.
Hier zien jullie foto's van de eerste 'Corona'-les die bij goed weer kon worden gehouden. Het was gezellig.
Lees het protocol goed door.